Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

195/2021. (8. 31.) az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejle

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

195/2021. (VIII.31.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megvalósításához szükséges többlet forrás biztosításáról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének (a továbbiakban: GFT) megvalósításához szükséges többlet forrásként 905.000.-Ft összeget biztosít a - 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelt - víziközmű tartalék terhére.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű rendszeren elvégzendő, GFT-ben szereplő és MEKH által jóváhagyott munkákra irányuló vállalkozási szerződések megkötése során az 1.) pontban foglaltak figyelembevételével vállaljon kötelezettséget az önkormányzat részéről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor, polgármester; Gucsek István, alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2021.12.31.