Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

194/2021. (8. 31.) az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terve

Martonvásár Város Önkormányzata

                                                         Képviselő-testületének

194/2021. (VIII.31.) határozata

az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terve

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű-rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
  3. A Képviselő-testület akként nyilatkozik, hogy az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  4. A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer, a V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2022. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott és tárgyévben befolyó víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01m_2h1m_ET_20210831_I_10%20Martonv%C3%A1s%C3%A1r%20v%20fel%C3%BAj.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01m_2h2m_ET_20210831_I_10%20Martonv%C3%A1s%C3%A1r%20v%20beruh.xlsx