Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

179/2021. (8. 10.) sírhely újraváltási díj megfizetésétől eltekintéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

179/2021. (VIII.10.) határozata

sírhely újraváltási díj megfizetésétől eltekintéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemetőkről és temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. § (2a) bekezdése alapján eltekint Harcsa Tiborné rendelkezési jogosult kétszemélyes sírhelye után 2021. évben esedékes újraváltási díj megfizetésétől, mely bruttó 47 150 Ft.
  2. A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, mint a kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel a köztemető üzemeltetésével, és a díjak beszedésével megbízott gazdasági társaság vezetőjét, az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a sírhely Ör.-ben foglaltak szerinti újra megváltásának rögzítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. november 30.