Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2021. (8. 10.) fogorvosi körzettel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megtételéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2021. (VIII.10.) határozata

fogorvosi körzettel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megtételéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogorvosi ellátás biztosítására kötött társulás megszüntetése tárgyában hozott 98/2013. (V.28.) határozatát módosítva, - a BERCZI-DENT Kft-vel külön-külön megkötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés és a felek között a fogorvosi ellátás alapját képező infrastruktúra működtetésére létrejött szerződések alapján - hozzájárulását adja Tordas Község Önkormányzata egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásához kapcsolódóan ahhoz, hogy Tordas Község Önkormányzata a fogorvosi ellátásról Martonvásár Város fogorvosi körzetéhez csatlakozva, Martonvásár, Brunszvik út 1. székhellyel gondoskodjon.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak alapján, a határozat 1. melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
  3. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltakkal összhangban módosítani kívánja Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendeletét, melynek érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogkörrel bíró szervezeteknek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1., 2.) pont – azonnal, 3.) pont – 2021.12.31.

 

1. melléklet a 177/2021. (VIII.10.) határozathoz – hozzájáruló nyilatkozat:

 

 

NYILATKOZAT

 

Dr. Szabó Tibor, polgármester, Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07) részéről, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (VIII.10.) határozatában foglaltak alapján, hozzájárulok Tordas Község Önkormányzata egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásához kapcsolódóan ahhoz, hogy Tordas Község Önkormányzata a fogorvosi ellátásról Martonvásár Város fogorvosi körzetébe foglalt módon, Martonvásár, Brunszvik út 1. székhellyel gondoskodjon.

Ezen nyilatkozatomat Tordas Község egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításához kapcsolódó önkormányzati rendelet elfogadásához, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján adtam ki.

 

 

Martonvásár, 2021. augusztus …….

 

                                                                                             …………………………..

                                                                                                    Dr. Szabó Tibor

                                                                                                       polgármester

                                                                                     Martonvásár Város Önkormányzata