Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

175/2021. (8. 10.) a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2021. (VIII.10.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik Teréz Óvoda fenntartója az intézmény vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására a 119/2021. (V. 25.) határozatával kiírt pályázatot elbírálva – az intézményvezetői feladatok ellátásával Stefkovits Ferencnét bízza meg.

 

  1. Az 1. pont szerinti magasabb vezetői kinevezés – nevezett fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett – 2021. augusztus 16. napjától 2026. augusztus 15. napjáig szól.

 

  1. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései alapján Stefkovits Ferencné magasabb vezetői pótlékát 80%-ban, azaz 146.160 Ft-ban, (a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján munkáltatói döntésen alapuló garantált illetmény kiegészítéssel) illetményét mindösszesen bruttó 590.000 Ft-ban határozza meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester, Martonvásár Város Jegyzője

A határozat végrehajtásának határideje:    2026. augusztus 15.