Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2021. (7. 6.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2021. (VII.7.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

168/2021. (VII.06.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

3/2021. (I.19.) d) pontja: a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről – a felek a végleges szerződést aláírták, a vállalkozás beköltözött a bérelt helyiségbe.

30/2021. (II.9.) – a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására, és a beszámolási határidő módosítására – 2021. június 30-án jár le a beszámolási határidő, a dokumentumok megküldése folyamatban van.

82/2021. (III.30.) – a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – a szerződés módosítást a felek aláírták.

83/2021. (III.30.) – a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – a szerződés módosítást a felek aláírtá.k

99/2021. (IV.27.) – a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről – a szerződést megkötöttük, a jogviszony létrejött.

112/2021. (V.11.) – a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról – a Fejérvíz Zrt. részére megküldtük, az Energetikai Hivatalnak jóvá kell hagynia.

114/2021. (V.25.) 3-as pontja – a Martonvásár, belterület 1244/D helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről – tekintettel arra, hogy az ingatlanon lévő teher törlése folyamatban volt, és ez most történt meg, az aláírásra várhatóan a június 28-i héten kerül sor.

115/2021. (V.25.) 2-es pontja – a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről – a szükséges földmérési egyeztetéseket követően július hónap első felében kerül kiírásra a pályázat.

118/2021. (V.25.) – a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról – a szerződés aláírásra került a Völgyzugoly Kft.-vel, azonban a módosításnak további bővítése várható.

120/2021. (V.25.) – a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról – a beszámoló benyújtásra került a cégbíróság felé, és a közgyűlés megválasztotta az új igazgatósági tagokat, Laczi Péter személyében vezérigazgatót 2021. 06. 01-2023. 06. 30-ig, felügyelőbizottsági tagjait, munkavállalói küldötteit, könyvvizsgálóját, és e tisztségviselők díjazását is elfogadta.

121/2021. (V.25.) – a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – a felek a szerződés módosítást aláírták.

122/2021. (V.25.) – a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – a felek a szerződés módosítást aláírták.

123/2021. (V.25.) – a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról – a beszámoló benyújtásra került a cégbíróság felé.

124/2021. (V.25.) – a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról - a beszámoló benyújtásra került a cégbíróság felé.

126/2021. (V.25.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról – feltöltésre került a Közbeszerzési Hatóság felületére, végrehajtása folyamatban van.

128/2021. (V.25.) – a Zöld Erdő Vadásztársaság kérelmének támogatásáról – a támogatási összeget átutaltuk, az emlékművet 2021. június 13-án felavatták.

137/2021. (V.25.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Pálinkás Gergely részére 2021. június 18-án az általános iskolai évzáró keretében átadásra került a díj.

138/2021. (V.25.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Gábor Zalán részére 2021. június 18-án az általános iskolai évzáró keretében átadásra került a díj.

139/2021. (V.25.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Bódi Véda Ajsa részére 2021. június 15-én a Művészeti Iskola évzárójának a keretében átadásra került a díj.

140/2021. (V.25.) – a Fejér Megyei Önkormányzat „Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásáért Díja” kitüntetésre történő felterjesztésről – A díj a Megyenapon kerül átadásra, a díjazottakról még nem kaptunk tájékoztatást.

269/2020. (XI. 3.) határozat a " Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára" önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról -

A megkötött szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft. lefolytatta a „Siófok konzorciumának” földgáz energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtését. A csoporthoz összesen 25 intézmény csatlakozott, így a 2021.07.01 – 2023.10.01. szerződéses időszakra mintegy 5,7 millió m³ földgáz energia mennyiséget versenyeztettek, ennek eredményeként erős verseny alakult ki az elektronikus árlejtésen az ajánlattevők között. A legjobb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette. Az árlejtésen elért legjobb ajánlat azonban meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely a jelenleg hatályos egyetemes szolgáltatási árak alapul vételével került meghatározásra. A közbeszerzési eljárás így ismételten kiírásra kerül, melynek előkészítését a társaság megkezdte a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központi beszerzésének mintájára, melynek keretében a keretmegállapodás megkötését követően a rövid versenyújranyitási folyamatokkal dinamikusabban tudnak reagálni a gyorsan változó piaci környezetre, akár a korábban tervezettnél hosszabb távon is, még kedvezőbb árszinteket elérve. Az eljárás indításának időpontjáról tájékoztatást adnak, amely keretében megküldik a megismétlésre kerülő közbeszerzésre, annak részletes tartalmára vonatkozó frissített szindikátusi anyagot.