Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

161/2021. (7. 6.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

161/2021.(VII.6.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

  1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. december 31. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Akasztó Község Önkormányzata 6221 Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal polgármester,
  2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásba felvételre kerül 2021. január 1. nappal történő csatlakozás alapján Mór térség megnevezés alatt Pusztavám Község Önkormányzata,8066 Pusztavám Kossuth u. 64-66. képv.: Csordás Mihály polgármester,
  3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásban az alábbiakban felsorolt önkormányzatok képviselőinek megnevezése a következők szerint módosul:

ADONY térsége:

Besnyő Község Önkormányzat

Hantos Község Önkormányzat

 

képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester

képv.: Kovácsné Kardos Valéria polgármester

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

 

képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester

képv.: Oláh István polgármester

 

 

 

 

DUNAÚJVÁROS térsége

 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata

 

 

képv.: Pintér Tamás polgármester

 

 

 

 

 

MARTONVÁSÁR térsége

 

 

Ercsi Város Önkormányzat

Budakeszi Város Önkormányzata

 

képv.: Szabó Tamás polgármester

képv.: dr. Győri Ottilia polgármester

 

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Gyúró Község Önkormányzata

 

képv.: Zólyomi Tamás polgármester

képv.: Horváth Gyula polgármester

 

Kajászó Község Önkormányzata

 

 

képv.: Császár Roland polgármester

 

 

 

 

 

MÓR térsége

 

 

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat

Gánt Község Önkormányzata

 

képv.: Temesvári Krisztián polgármester

képv.: Krausz János polgármester

 

Isztimér Község Önkormányzata

Kincsesbánya Község Önkormányzata

 

képv.: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester

képv.: Murányi Marianna polgármester

 

Magyaralmás Község Önkormányzata

Nagyveleg Község Önkormányzat

 

képv.: Pap Tibor polgármester

képv.: Kosárszki József polgármester

 

Szápár Község Önkormányzata

 

 

képv.: Trojákné Szita Katalin polgármester

 

 

 

 

 

OROSZLÁNY térsége

 

 

Bakonybánk Község Önkormányzata

Bakonyszombathely Község Önkormányzata

 

képv.: Nagyné Farkas Marianna polgármester

képv.: Géringer Istvánné polgármester

 

Csatka Község Önkormányzata

Ete Község Önkormányzata

 

képv.: Bognár Tímea polgármester

képv.: GyüszinéRohonczi Anita polgármester

 

Réde Község Önkormányzata

Szákszend Község Önkormányzata

 

képv.: Farkas Lajos polgármester

képv.: Papp Attila Csaba polgármester

 

Tárkány Község Önkormányzata

 

 

képv.: Major Lászlóné polgármester

 

 

 

 

 

POLGÁRDI térsége

 

 

Füle Község Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

 

képv.: Kiss Róbert polgármester

képv.: Varga Mihály polgármester

 

Mátyásdomb Község Önkormányzata

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

 

képv.: Lelkes Tibor polgármester

képv.: Lánginé Csík Angéla polgármester

 

Sárkeszi Község Önkormányzat

Sárszentmihály Községi Önkormányzat

 

képv.: Kőhegyi László polgármester

képv.: Óber Andrea polgármester

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

 

képv.: Szűcs Norbert polgármester

képv.: Szabó Ildikó polgármester

 

 

 

 

SÁRBOGÁRD térsége

 

 

Alap Község Önkormányzata

Igar Község Önkormányzata

 

képv.: Szalai János Milán polgármester

képv.: Molnár István polgármester

 

Mezőszilas Község Önkormányzat

Nagykarácsony Község Önkormányzata

 

képv.:Steidl János polgármester

képv.: Scheier Zsolt polgármester

 

Pálfa Község Önkormányzata

Sáregres Község Önkormányzat

 

képv.:Mérei Melinda polgármester

képv.:Albertné Tiringer Mária polgármester

 

Simontornya Város Önkormányzata

 

 

képv.: Torma József polgármester

 

 

 

 

 

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

 

 

Aba Város Önkormányzata

Lovasberény Község Önkormányzata

 

képv.: dr. Mikula Lajos polgármester

képv.: Südi Mihály polgármester

 

Pákozd Nagyközség Önkormányzata

Zámoly Község Önkormányzata

 

képv.: Kardos Ádám polgármester

képv.: Sallai Mihály polgármester

 

 

 

 

VELENCE térsége

 

 

Baracska Község Önkormányzata

Nadap Község Önkormányzata

 

képv.: Szőlősy Attila polgármester

képv.: Köteles Zoltán polgármester

 

Velence Város Önkormányzata

 

 

képv.: Gerhard Ákos polgármester

 

 

  1. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., PIR száma:363002. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait Polgárdi Polgármesteri Hivatal szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.”

  1. A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre. Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására a Társulás saját pénzeszközei is felhasználásra kerülnek, a felhasznált teljes összeg lakosságszám arányos mértékű megfizetésére köteles az új csatlakozó önkormányzat abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eredményeiből részesül. A Társulási Tanács- figyelemmel a csatlakozás körülményeire (fejlesztés megvalósításától eltelt idő, fejlesztés eredményeiből történő csekély mértékű részesedés, más hulladékgazdálkodási társulásban megvalósult tagság)- a fenti rendelkezéstől eltérően állapíthatja meg az új csatlakozó önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés határidejét.

  1. A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete - Tagi önkormányzatok felsorolását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal-helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

 

  1. Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba.

 

II.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal