Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

159/2021. (7. 6.) a Brunszvik Teréz Óvoda gyógypedagógus státuszának létesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

 Képviselő-testülete

159/2021. (VII. 6.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda gyógypedagógus státuszának létesítéséről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Martonvásár Város Önkormányzatának fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda dolgozói létszámát 2021. szeptember 1. napjától egy fő gyógypedagógus státusszal, 36,5 főre növeli.

 

2. A Képviselő-testület a státusz költségeinek 2021. évi fedezetéül a 2021. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg, továbbá felkéri Martonvásár Város Jegyzőjét a 2021. évi költségvetés ennek megfelelő módosításának előkészítésére.

 

3. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére a gyógypedagógus alkalmazását illetően.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont: polgármester,

2. pont: jegyző,

3. pont: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: 2021. szeptember 1.

                                                                       2. pont: 2022. április 30.

                                                                       3. pont: 2021. augusztus 31.