Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

156/2021. (7. 6.) Pályázat benyújtásáról ’Külterületi helyi közutak fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciális pályázatot nyújt be Tordas Község Önkormányzatával közösen a ’Külterületi helyi közutak fejlesztése’ c. felhívásra (VP6-7.2.1.1-21) ’Külterületi útfejlesztések Martonvásáron és Tordason’ címmel az alábbiak szerint:

a.)   a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő

  1. 037 hrsz-ú Kismartoni bekötőút szilárd burkolatának felújítására, valamint
  2. a 0167/3 hrsz-ú Rózsa utca és
  3. a 0227/7, 0200, 0198/1 hrsz-ú Gábormajori út (I. ütem, II. ütem, III. ütem, IV.ütem) között alépítményeinek és szilárd burkolatának kialakítására,

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti felhívásra benyújtandó konzorciumi pályázat Martonvásárt érintő legfeljebb 213.000.000,- Ft rész-összköltségvetésű, és legfeljebb 202.350.000,- Ft rész-támogatású projekthez a szükséges pályázati önrészt legfeljebb 10.650.000,- Ft összegben biztosítja a 2021. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó konzorciumi szerződést és egyéb dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos