Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

154/2021. (7. 6.) a kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 117/2021. (V.25.) határozat kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2021. (VII.6.) határozata

a kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló

117/2021. (V.25.) határozat kiegészítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy – a 117/2021. (V.25.) határozatot kiegészítve - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi területeket:

 

  1. Martonvásár 0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/17, 0243/18, 455, 456, 457, 458, 0243/22, 0243/16, 0243/23, 0243/24, 0245, 459, 460, 461, 462, 463, 0243/3, 449 helyrajzi szám alatti ingatlanok,
  2. Martonvásár 1238 helyrajzi szám alatti ingatlan,
  3. Martonvásár 056/4 helyrajzi szám alatti ingatlan,
  4. Martonvásár 049/18 és 049/30 helyrajzi szám alatti ingatlanok,
  5. Martonvásár, 189/1, 188/1, 187, 186, 182/1, 182/2, 1544 helyrajzi számú ingatlanok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal