Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

151/2021. (7. 6.) Gucsek István alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2021. (VII.6.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere 2021. I. félévben a számára - a 25/2021. (II.9.) határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként bruttó 1.485.186.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint gondoskodjon a céljuttatás kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal