Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2021. (7. 6.) a polgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2021. (VII.6.) határozata

a polgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város polgármestere 2020. II. félévben a számára – a 30/2020. (II.25.) határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként bruttó 1.292.520.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal