Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

146/2021. (7. 6.) a polgármester 2021. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

146/2021. (VII.6.) határozata

a polgármester 2021. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor főállású polgármester 2021. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

  1. A kialakított városi jövőképhez igazodó városi nívó megteremtése érdekében a város önfenntartási képességének elősegítése, a helyi együttműködés erősítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése, az ehhez szükséges eszközök és lehetőségek feltárása, ösztönzése, koordinálása, a vonatkozó projektek vitelének irányítása.
  2. A helyi önkormányzati szervek és intézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása, a működés forrásainak feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése, valamint az ehhez szükséges átalakítások befejezése, értékelése, a tapasztalatok összegzése révén.
  3. A 2020-2021. évi járványhelyzet helyi hatásainak mérséklése körében a lakosság veszélyhelyzetben történő ellátásának biztosítása, az önkormányzati intézményrendszer veszélyhelyzetben történő folyamatos működtetésének biztosítása, a veszélyhelyzet okozta gazdasági hátrányok lehetőség szerinti mérséklése.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását két alkalommal, szeptemberben és decemberben értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén a polgármestert 2021. évben legfeljebb évi bruttó 2.585.040.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2021. évi költségvetésében a jogalkotás sor terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.