Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

145/2021. (7. 6.) a polgármester 2021. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

145/2021. (VII.6.) határozata

a polgármester 2021. évi szabadságáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor főállású polgármester szabadságát – figyelembe véve a 2020. évben igénybe vett, illetőleg tárgyévi szabadságához hozzászámítva 2020. évben ki nem adott szabadságának mértékét - 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
  1. 2020. évről áthozott szabadság:                      0 munkanap

                  

  1. 2021. évre járó szabadság:

     alapszabadság                                                 25 munkanap

                        pótszabadság (besorolás utáni időarányos)     14 munkanap

                        szabadság összesen:                                        39 munkanap

                        2021. évi összes igénybe vehető szabadság:   39 munkanap

 

  1. A Képviselő-testület a polgármester 2021. évi szabadságolási tervét – benyújtott kérelme alapján – az alábbiak szerint jóváhagyja:

2021. január: -                    0 nap          2021. július: 19-30.                            10 nap

2021. február: 22-26.         5 nap          2021. augusztus: 23-27.                        5 nap

2021. március: -                 0 nap          2021. szeptember: -                              0 nap

2021. április: 6-9.               4 nap          2021. október: 25-29.                           5 nap

2021. május: 17-21.           5 nap          2021. november: -                                0 nap

2021. június: -                    0 nap          2021. december: 27-31.                        5 nap

Összesen:                                                                                                         39 nap

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.12.31.