Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

142/2021. (7. 6.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

142/2021. (VII.6.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01_ET

Javaslat a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítésére

2. napirend

02_ET

Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére

3. napirend

03_ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének I. módosítására

4. napirend

04_ET

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára

5. napirend

05_ET

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

6. napirend

06_ET

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítására

7. napirend

07_ET

Javaslat önkormányzati kiemelt fejlesztési terület kialakítására, valamint településrendezési eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítására

8. napirend

08_ET

Javaslat pályázat benyújtására külterületi helyi közutak fejlesztésére (VP6-7.2.1.1-21)

9. napirend

09_ET

Javaslat közszolgáltatási szerződés kiegészítésére

10. napirend

10_ET

Javaslat a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanban található helyiségeket érintő bérleti szerződés megkötésére

11. napirend

11_ET

Javaslat a Brunszvik Teréz Óvodában gyógypedagógiai státusz létesítésére

12. napirend

12_ET

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

13. napirend

13_ET

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

14. napirend

14_ET

Javaslat a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatására

15. napirend

15_ET

Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására

16. napirend

16_ET

Javaslat a Rákóczi Szövetség kérelmének támogatására

17. napirend

17_ET

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2020. évi alakulásáról

18. napirend

18_ET

Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

19. napirend

 

Egyebek