Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

136/2021. (5. 25.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2021. (V.25.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

136/2021. (V.25.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

66/2021. (III.30.) a-f pontjai: a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről – a városvezetői egyeztetés még nem zárult le, csak ezt követően lehet továbblépni

 

84/2021. (III.30.) - a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről – a szerződést a felek aláírták

 

95/2021. (IV.27.) 3. pontja: a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú ingatlan tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről – a felek a szerződést aláírták, a dokumentumokat benyújtottuk a földhivatalnak

 

97/2021. (IV.27.) - a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról – kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani néhány területet, ezért újra a képviselő-testület elé kell vinni az ügyet

 

98/2021. (IV.27.) - a "Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása, kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről – a kivitelezőt kiválasztottuk, a felek aláírták a szerződést és a kivitelezési munkák előkészületei folyamatban vannak

 

100/2021. (IV.27.) - bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – a polgármester átruházott hatáskörben lefolytatta az eljárást, megállapította, hogy a méltatlanság nem áll fenn és erről a Kormányhivatalt tájékoztattuk