Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

135/2021. (5. 25.) az Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készítettbeszámolójának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2021. (V.25.) határozata

az Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készített

beszámolójának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester

 

A 135/2021.(V.25.) határozat melléklete

 

Beszámoló a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

Martonvásár Város Képviselő-testülete 54/2014. (III.10.) határozatával 2014-ben döntött a martonvásári Települési Értéktár valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról Gucsek István elnökségével, Miklós Gergely és Pletser Tamás tagokkal. A Bizottság más települések hasonló szervezeteitől való megkülönböztethetőség céljából a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság elnevezés mellett döntött.

Jelenleg a martonvásári Települési Értéktárban helyi értékként városunk két nemzetközi szinten is egyedülálló közgyűjteménye, a Beethoven Emlékmúzeum és a martonvásári Óvodamúzeum (Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény) található, mindkettő kulturális örökségként.

2020-ban a helyi értéktár egy újabb kulturális örökségi elemmel bővült, a városunk tulajdonába került történeti dokumentummal, Mária Terézia királynő Martonvásárt 1771-ben Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelével. Ennek értéktárba való felvételéhez szükséges javaslat dokumentációját szintén Bizottságunk tagja dolgozta ki.

A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság munkájának is köszönhetően településünk jelentőségének megfelelőn jól reprezentált megyei szinten is, három művelődéstörténeti értékünk is felvételre került a Fejér Megyei Értéktárba:

  • Brunszvik Teréz szellemi öröksége, a martonvásári Óvodamúzeum gyűjteménye és épületegyüttese
  • A martonvásári Brunszvik kastély épületegyüttese és angolkertje
  • Brunszvik család szellemi hagyatéka, Beethovenhez fűződő kapcsolata és a martonvásári Beethoven Emlékmúzeum

A Bizottság az év folyamán folyamatosan konzultált az érintettekkel az értéktár bővítéséről és a kapcsolódó pályázati lehetőségekről. A Települési Értéktár minél szélesebb körű megismertetése céljából a Bizottság határozatai Martonvásár Város hivatalos honlapján olvashatóak.

A Martonvásárt idősebb Brunszvik Antalnak adományozó uralkodói oklevél 2021-ben lesz 250 éves, ezért a bizottság tagjai már 2020-ban megkezdték egy, a Brunszvikok városunk történetében betöltött szerepét bemutató ünnepi kiállítás lehetőségének felmérését.

A bizottság továbbra is fontosnak tartja, hogy kiemelkedő helyi értékeink minél szélesebb körben ismertek legyenek és amennyiben arra érdemesek, bekerüljenek a Megyei Értéktárba is, továbbá azt is, hogy az értéktárat érintő pályázati lehetőségek kiaknázásra kerüljenek. A tárgyévben a bizottság tagjai több országos televíziós és rádiós műsorban közreműködve valamint az írott sajtóban való megjelenő írások létrejöttének szakértői segítésével igyekeztek méltó módon bemutatni, ismertté tenni Martonvásárt és értékeit.

 Martonvásár, 2021. június 11.

                                                                                                  

                                                                                        Gucsek István

                                                                                               elnök