Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

133/2021. (5. 25.) a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2021. (V.25.) határozata

a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a közterület-felügyelet működéséről és végzett tevékenységéről szóló, 2020 május - 2021 május időszakra vonatkozó éves beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

133/2021. (V.25.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a közterület-felügyelet Martonvásáron végzett tevékenységéről

a 2020 május – 2021. május időszakban

 

Járőrözéseimet, Martonvásár közigazgatási területén, gépjárművel, illetve szükség esetén gyalogosan végzem. A munkám során, minden olyan szükséges felszerelés biztosított, ami a pontos és biztonságos munkához el engedhetetlen. Vezetőim támogató bizalmát nap, mint nap érzem, probléma esetén, azonnali segítséget kapok, amely nagymértékben megalapozza tevékenységem hitelességét is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is pozitív javulást tapasztalok a város közterületi rendjével kapcsolatban. Számottevően kevesebb a konfliktus az intézkedéseim alkalmával, még a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is.

 

Az év januárjától polgármesteri hatáskörben elrendelt mozgó kamerás megfigyelést végzek, Martonvásár közterületein, a polgárőrség, kamerával ellátott gépjárművével. A kamera folyamatos felvételt biztosít, a járőrözéseim során. A módszer alkalmazható és alkalmazásra is került – ez évben idáig kísérleti jelleggel - akkor is, ha a kamerával ellátott gépkocsi csak parkol a megfigyelendő közterületen, akár két – három órára. Ebben az esetben is megfelelő felvételek biztosítottak, melyek visszanézése után a szabálytalankodó gépjárművezetőkkel szemben megteszem a szükséges jogi lépéseket, indokolt esetben kezdeményezem a rendőrség eljárását.

A kiemelt megfigyelendő területek közé tartozik többek közt a Jókai utca, Orgona utca, Petőfi S. utca,  valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca, ahol elsősorban az egyirányú és behajtani tilos szabályok betartása, míg az utóbbi utcában a tehergépjármű behajtások szerepelnek kiemelten. E területek vonatkozásában március óta négy esetben történt helyszíni bírságolás gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt, egy esetben közigazgatási eljárás kezdeményezése.

 

Változásként említem az ingatlan tulajdonosok hozzáállását a közterületek rendben tartásával kapcsolatban. Az elmúlt időszakban, az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai számára kihelyezett figyelemfelhívó értesítők (ez évre már 21 db), szóbeli figyelmeztetések többségükben elérték céljukat. Ez a szám valószínű a nyár folyamán nőni fog, de közel sem annyi, mint az elmúlt évek hasonló időszakában, az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása folyamatos a tulajdonosok részéről.

Az ingatlanok előtti közterületek ellenőrzése egész évben folyamatos munkát ad, mivel a füves területek nyírása mellett a járdák, árkok tisztántartásának az ellenőrzése is feladatként jelentkezik.

 

Az illegális tűzgyújtások, a bevezetett tilalom hatására, jelentősen csökkentek (ritkán előfordulnak). Tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek. Ez jó, mert legalább tájékozódnak és nem utolsó sorban, tudják, hogy be kell tartani a tűzgyújtási rendeletet.

 

Közterület, engedély nélküli használatával kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom. A figyelmeztetés eléri a kívánt célt.

 

Szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben sem kellet intézkedést kezdeményeznem. Az ide vonatkozó új rendeletünk, (mely a kutyapiszok felszedésére irányul) betartatására hívom fel az ebtartók figyelmét. Ezzel kapcsolatban, az eddigiekben még nem kellett intézkedést kezdeményeznem.

 

Határozott javulást látok a gépjármű közlekedésben is. A kamion forgalommal kapcsolatban, közös ellenőrzéseket végzünk a rendőr kollégákkal. Az ellenőrzés alá vont kamionok 98%-ban engedéllyel hajtanak be, vagy haladnak át városunkon (igaz, az itt élőknek ez is sok lehet).

Nagyon jó együttműködést sikerült ki alakítani e téren is a helyi Polgárőrség vezetőségével, akik szolgálati gépjárművel is részt vettek a közös ellenőrzéseken.

 

Problémaként említem az átmenő személygépjármű forgalmat, amikor pálya lezárás vagy más okok miatt forgalomelterelés történik. Ezek a gépjárművek ilyenkor minden kis lehetséges utcát megtalálva, keresztül-kasul igyekeznek elhagyni településünket. Sajnálatosan ilyenkor igénybe veszik a számukra, egyéb módon tiltott útvonalakat is. A legforgalmasabb menekülő útvonal a Pusztai – Orgona – Bajcsy utcákon keresztül történik, mely részemről is fokozottabb jelenlétet kívánt ezekben az időszakokban.

 

A város területén a parkolások rendben zajlanak. Kevesebb esetben kell intézkedést kezdeményeznem, akkor is túlnyomó részben nem helyi lakosok a szabálytalankodók. Nagyon jó példa erre a MÁV parkolók, és azok közvetlen közelében szabálytalanul parkoló gépjármű-tulajdonosok személyével kapcsolatban, amikor is az igazoltatások alkalmával kiderül, hogy a szabályszegők túlnyomó része a környékbeli települések lakója. Kirívóbb eset a péntek és a hétvégi, késő délutáni napokon fordul elő, vagy a már említett forgalom terelések alkalmával.

 

Folyamatos járőri tevékenységet folytatok a város területén. Szabálytalanság, vagy jogsértés esetén, a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom. Folyamatosan biztosítom reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken. Egyik napon a Szent László – Jókai, másik napon a Budai – Rákóczi kereszteződésében teljesítek szolgálatot.

 

Napi szinten személyesen, vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

 

A kamera rendszer bevezetése óta egyre több információt kér a városban történő esetleges balesetek, rongálások, pontosabb felderítéséhez a Gárdonyi Rendőrség Igazgatási Osztálya. Ez sokszor a hétvégi, vagy a késő éjszakai időpontokban is történhet. Az új telepítéseknek köszönhetően, egyre nagyobb területeket tudok figyelemmel kísérni. Észlelt szabálytalanság esetén, azonnal a helyszínen tudok lenni, vagy értesíteni tudom az éppen szolgálatban lévő rendőr, illetve polgárőr kollégákat.

Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Sokat végzünk közös járőrözést. A közös információ csere mindkettőnk számára hasznos.

 

Szintén jó a kapcsolatom a lovas polgárőrség tagjaival is. Sok járőrözést végzünk, főleg a hétvégi napokon, de hét közben is előfordulunk, ha úgy tudjuk összeegyeztetni az időpontjainkat. Ellenőrzéseinket főleg a peremkerületeken végezzük.

 

A keddi napokon közös járőrözést végzek a műszakis és a mezőőr kollégákkal. A közös járőrözések alkalmat adnak a pontosabb információ áramlásról egy-egy dologgal kapcsolatban.

 

Az elmúlt 1 évben, a munkám során 141 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki. Ez valamivel kevesebb, mint az elmúlt évben. Sok olyan alkalom is van, ahol a cselekmény súlya a szóbeli figyelmeztetés szintjét éri el, elsősorban a közösségi együttélés szabályainak a megsértése terén.

Helyszíni bírság kiszabását 31 esetben alkalmaztam, összesen 375 ezer Ft összegben. Ezek:

  • Behajtani tilos 2 esetben, 30.000Ft összegben.
  • Kamion vezetőjével szemben, 12 esetben intézkedtem, összesen 120.000 Ft összegben.
  • Megállni tilosban elkövetett szabálysértés 10 eset, 100.000 Ft összegben.
  • Gépjárművel járdán való parkolás 3 esetben, 45.000 Ft összegben.
  • Rokkant parkoló jogszerűtlen használata miatt, 1 eset, 50.000 Ft összegben.
  • Buszmegálló öbölben való parkolás 2 esetben, 20.000 Ft összegben.
  • 1 esetben zöldterületen való parkolás, 10.000 Ft összegben.

Szabálysértési feljelentést 6 esetben alkalmaztam az illetékes hatóságok felé.

Közterületen, engedély nélkül parkoló gépjármű tulajdonosa felé 4 esetben küldtem felszólító levelet.

A Gárdonyi RK részére, kamera felvételek kiadása 17 esetben történt, egyéb hivatalos megkeresés 2 esetben történt, szintén bizonyítás végett.

 

A vírussal kapcsolatos intézkedéseknek a be tartatása, nonstop folyamatos járőri jelenlétet követel. Nem könnyű feladat, a közterületeken emberektől megkövetelni a szabályok be tartatását, akik személyes szabadságuk korlátozására hivatkozva, különböző viselkedési formákkal nyilvánítják ki nem tetszésüket. A folyamatos és sűrű ellenőrzéseimnek köszönhetően, komolyabb intézkedést sehol nem kellett alkalmaznom. Négy esetben adtam védőmaszkot, az üzletek előtt várakozók számára, akik az ellenőrzésemkor nem rendelkeztek ilyen védőfelszereléssel, részt vettem a játszóterek, parkok folyamatos ellenőrzésében. A vírus ideje alatt, nagyon sok segítséget kaptam a polgárőrségtől. Segítettek a bevezetett intézkedések ellenőrzésében, a terek parkok ellenőrzésében.

 

Egyre több látogató keresi fel városunkat, akik tereket, parkokat, üzleteket, parkolókat vesznek igénybe az itt tartózkodásuk alatt. Ezek a látogatók által felkeresett helyek, folyamatos ellenőrzést igényelnek.

 

Folyamatosan értekezem, tájékoztatom Gucsek István alpolgármester urat és a városvezetést a települést érintő általános problémákról, feladatokról, észrevételekről. 

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2021. május

                                                                                                                     Tóth Tibor

                                                                                                             közterület-felügyelő