Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2021. (5. 25.) a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

131/2021. (V. 25.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Martonvásár Város Polgármestereként, az Önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Óvoda csoportjaiban a maximális csoportlétszámtól való eltérést és a tíz csoport indítását a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. augusztus 31.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

131/2021. (V.25.) határozat 1. melléklete:

 

Várhatóan, ténylegesen 242 gyermek kezdi meg az óvodai nevelést a 2021/2022-es nevelési évben. A várható 242 gyermek összetétele: 186 fő előző nevelési évről marad óvodában, 51 fő felvételt nyert, várhatóan 5 fő fellebbezés során nyer felvételt. SNI létszám: 2 főnek számít: 2 fő, 3 főnek számít: 1 fő.