Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

236/2018. (12. 18.) a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-úingatlanok értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

236/2018. (XII.18.) határozata

a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-ú

ingatlanok értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Váci M. utca

  1. 702/3 (jelenleg még) kivett közterület megnevezésű ingatlanból, jelen határozat melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt 1025 négyzetmétert, valamint
  2. 702/7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan teljes területét

együttesen, nyílt pályázaton, a közművesítés teljes költségének vevők általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett – a kiírásig elkészülő értékbecsléssel összhangban – de legalább mindösszesen 32.000.000,- Ft értékben 4 darab építési telek kialakítása érdekében értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló pályázati felhívást – jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltakkal összhangban - írja ki, és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soron következő ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2016.04.01.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos