Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

235/2018. (12. 18.) a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

235/2018. (XII.18.) határozata

a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően

a közterület jelleg megszüntetéséről

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár, 702/3 hrsz-ú ingatlan - jelen határozat melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett - 1025 m2 nagyságú részének közterület jellegét 2019. január 1. napi hatállyal megszünteti az ingatlan övezeti besorolására való tekintettel, a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakkal összhangban.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat tegye meg, indítsa el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal