Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

224/2018. (12. 18.) a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó módosított intézkedési tervek jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

224/2018. (XII.18.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó módosított intézkedési tervek jóváhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonsport Nonprofit Kft. legfőbb szerve, a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódóan, módosítva 171/2018. (IX.25.) határozatát

  1. a tulajdonosi joggyakorlás kontrolljának erősítése érdekében a Martonvásár Város Önkormányzata polgármesterének tett javaslatokhoz kapcsolódó intézkedési terv 2. pontját kiegészíti az ügyvezető felelősségének tisztázása vonatkozásában és a módosított intézkedési tervet a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja,
  2. a MartonSport Nonprofit Kft gazdálkodása szabályszerűségnek és gyakorlatának javítása, az átlátható működés alátámasztása érdekében a MartonSport Nonprofit Kft ügyvezetőjének tett javaslatokhoz kapcsolódó módosított intézkedési tervet a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klete.docx