Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

215/2018. (12. 18.) A napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

215/2018. (XII.18.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01. ET      Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről

2. napirend      02. ET      Javaslat a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyására

3. napirend      05. ET      Javaslat városközponti fekvésű ingatlan megvásárlására

4. napirend      06. ET      Tájékoztató a Martonvásári Beethoven Általános Iskola energetikai korszerűsítése céljából, közbeszerzés alapján kötött szerződés módosításáról

5. napirend      07. ET      Javaslat víztorony egyéb használatára vonatkozó bérleti szerződések jóváhagyására

6. napirend      09. ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. villamos energia beszerzésének jóváhagyására

7. napirend      10. ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

8. napirend      11. ET      Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. ÁSZ ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési tervek módosítására

9. napirend      12. ET      Javaslat a védőnői körzetek módosítására

10. napirend    13. ET      Javaslat fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére

11. napirend    14. ET      Javaslat a közétkeztetési szerződés meghosszabbítására

12. napirend    16. ET      Javaslat a Forum Martini főszerkesztőjének megbízására

13. napirend    17. ET      Javaslat a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

14. napirend    18. ET      Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatására

15. napirend    19. ET      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenyégéről

16. napirend    20. ET      Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők tárgyévi tevékenységéről

17. napirend    21. ET      Javaslat a polgármester munkájának értékelésére

18. napirend                     Egyebek

 

ZÁRT ülés:

1. napirend      22. ET      Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő felterjesztésre