Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

208/2018. (11. 27.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetőjének helyettesítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

208/2018. (XI.27.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

intézményvezetőjének helyettesítéséről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (a továbbiakban: BBK) fenntartója az intézmény vezetői feladatok átmeneti ellátatlansága miatt az intézményvezetői feladatok ellátásával és az intézményvezető helyettesítésével Miklós Gergely Pétert, a BBK-nál jogviszonyban álló, megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottat bízza meg.
  2. Az 1. pont szerinti megbízás 2018. november 28. napjától legfeljebb az intézményvezető távollétének, tartós akadályoztatásának idejére szól és az intézményvezető munkába történő visszaállásával megszűnik.
  3. A Képviselő-testület egyidejűleg felhívja a BBK igazgatóját, hogy munkába történő visszaállását követően haladéktalanul gondoskodjon a helyettesítés intézményen belüli rendjének kialakításáról, tekintettel az intézményvezető és helyettese egyidejű akadályoztatásra, illetőleg távollétére is.
  4. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Miklós Gergely Péter havi bruttó illetményét – meglévő besorolás szerinti illetménye mellett, a Kjt. 67. § (1) bekezdése szerinti illetmény kiegészítéssel – bruttó 400.000.-Ft/hó összegben állapítja meg az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának idejére.
  5. A Képviselő-testület a 4.) pont szerinti illetmény kifizetéséhez szükséges, havi bruttó 119.325.-Ft + járulékai után számított többlet forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal