Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

207/2018. (11. 27.) a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozat m

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

207/2018. (XI.27.) határozata

a 2018.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó,

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló

154/2018. (VIII.28.) határozat módosításáról

 

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához szükséges, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelmének elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozatának 2.) pontját – az előterjesztésben foglalt indokok miatt - az alábbiak szerint módosítja:

„2.) A Képviselő-testület felkéri a BBKK képviselőjét, hogy a pályázati és egyéb támogatási forrásokból befolyó összegekből a támogatott rendezvény szervezéséhez szükséges, az 1. pont szerint most megítélt finanszírozási előleget 2019. március 31-ig fizesse vissza.”

2) A Képviselő-testület a 154/2018. (VIII.28.) határozatát egyebekben változatlan tartalommal fenntartja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, BBKK képviselője

A határozat végrehajtásának határideje: módosítás – azonnal, visszafizetés – 2019.03.31.