Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

190/2018. (11. 27.) a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2018. (XI.27.) határozata

a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességéről, valamint egyes hatáskör-átruházásokról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gazdasági Bizottság által 2015. október 27-én elfogadott „Martonvásár helyi közlekedésfejlesztési stratégiája” című dokumentumot hatályában fenntartja, egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a helyi közutak forgalmi rendjéből következő közlekedési szabályok megállapításának feladatát a jegyzőre ruházza át 2019. január 1-jétől azzal, hogy a jegyző az alkalmazott forgalmi rend változásokról folyamatosan köteles beszámolni a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület felé.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy rendeletet alkot a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft.-t, hogy a helyi közutak forgalmi rendjével kapcsolatos feladatok ellátásában - mint a közterületek fenntartásával és gondozásával közszolgáltatási szerződés kereteiben megbízott szervezet - működjön közre.

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Martongazda Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási, vállalkozói szerződéseket, együttműködési megállapodásokat a 3.) pontban rögzített közreműködés szabályainak rögzítésére is figyelemmel az ügyvezetővel egyeztetve vizsgálja felül.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1.)-3.) pont: 2019. január 1-jétől folyamatos

                                                                       4.) pont: 2019. 06. 30.