Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

183/2018. (11. 27.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2018. (XI.27.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

2. napirend      02.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

3. napirend      03.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására, kapcsolódó rendelet hatályon kívül helyezésére

4. napirend      04.ET       Javaslat a településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában környezeti vizsgálat szükségességére és a véleményezési szakasz lezárására

5. napirend      05.ET       Javaslat a közlekedési stratégiával, közútkezelői feladatokkal és a település rendjével kapcsolatos döntéshozatalra, rendeletalkotásra és az SZMSZ egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára

6. napirend      08.ET       Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatásról és javaslat egyes adózáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

7. napirend      09.ET       Javaslat az ár-, díjtételek felülvizsgálatára

8. napirend      10. ET      Javaslat a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítására

9. napirend      11. ET      Javaslat 2019. évi közmeghallgatás tartására

10. napirend    12. ET      Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére

11. napirend    13. ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának pótbefizetéssel kapcsolatos módosítására

12. napirend    14. ET      Martongazda Nonprofit Kft. I. féléves szakmai és pénzügyi beszámolója

13. napirend    17. ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. belső ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek elfogadására

14. napirend    20. ET      Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

15. napirend    21. ET      Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

16. napirend    22. ET      Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására

17. napirend    23. ET      Javaslat a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár város közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységéért történő jutalmazására

18. napirend    24. ET      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a településképi rendelet hatályosulásáról, az illegális hulladéklerakásból eredő bírságokról és a polgármester szabadságáról

19. napirend                     Egyebek