Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

170/2018. (9. 25.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2018. (IX.25.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társaság legfőbb szerve, a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

170/2018. (IX.25.) határozat melléklete:

BESZÁMOLÓ

2018 I. félév

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 5

Mellékletek:

  1. Mérleg és eredmény kimutatás
  2. Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)
  3. Martonvásárra befolyt TAO pénzek alakulása

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2018. szeptember 19.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A 2018 év első felében értünk el arra a szintre, hogy mindhárom ránk ruházott feladatkörrel a magunk által elvárt szinten tudtunk foglalkozni. Ez évben is a legfontosabb feladatot az utánpótlás nevelés feladatainak ellátására, illetve az időközben megépült sportlétesítményeink fenntartására összpontosítottuk, de emellett idéntől a sportszakmai feladatok ellátása témakörben is több tevékenységet sikerült ellátnunk. Legfontosabb tényként a pénzügyi helyzetünk stabilizálódását emelem ki, amit leginkább a tankerület által befizetésre kerülő bérleti díj alapoz meg.

 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a sportlétesítmények átadásával egy időben elkezdett kézilabda utánpótlás bázis kialakítása évről évre milyen fejlődésen, növekedésen ment keresztül. Ez egy sokkal hosszabb távú célkitűzés volt, de szerencsére 2018 szeptemberére, - vagyis a MartonSport megalakulásának 4. évének végére – eljutottunk odáig, hogy szemben az induláskor létező 2 csapattal ma Martonvásáron 12 kézilabda csapat működik!  (U8, U10, U12, serdülő, ifi, felnőtt)

Ez azt jelenti, hogy mind lány mind pedig fiú vonalon 7 éves kortól kezdve egészen a felnőttekig bezárólag minden korosztályban létezik csapatunk, vagyis bármilyen korú játékos jelentkezik, megvan a lehetősége, hogy Martonvásáron kézilabdázzon! Ez nem csak a MartonSport érdeme, hanem a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület tevékeny munkájának is, akivel az együttműködés remekül összeállt, hiszen 6 csapat az egyesület szervezésében működik.

 

Az utánpótlás neveléssel járó feladatok és költségvetés természetesen ezzel együtt bővült, de a TAO rendszer kínálta lehetőségekkel évről évre élünk és forrásokhoz jutunk, így zavartalanul tudunk működni. Emelett természetesen a labdarúgó szakosztályunknál működő 6 csapatunk (U7, U9, U11, U13, U16, U19) működtetését is kiegyensúlyozottan ellátjuk, szintén a TAO rendszer kínálta lehetőségek kihasználásával.

 

 

Létesítmény fenntartás vonatkozásában a felállt rendszerünket működtetjük és folyamatosan finomítjuk.  Itt a bérlőkkel való kapcsolattartás, szerződéskötés és számlázás visz el jelentős munkaidőt, hiszen szerencsére sokan érkeznek, akik bevételeinket is gyarapítják, miközben sportolnak nálunk. A következő évtől kezdve már a fenntartási kiadások és munkálatok tervezésére is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. (Pl. festések, javítgatások)

A létesítmény fejlesztés területén is sikerült eredményt elérnünk, hiszen nem régen készült el a Horváth Ottó Sportközpontban a napelemes rendszerünk, mely a közüzemi díjaink csökkentéséhez járulhat hozzá a jövőben.

 

 

A sportszakmai feladatok tekintetében a január elején megrendezett családi sportvetélkedőt szeretném megemlíteni, ami rendkívül jó hangulatban zajlott, valamint az idén májusban első ízben lebonyolított kihívás napján történő városi részvételt emelném ki, ahol az adott napon – több közösség bevonásának köszönhetően 2112 megmozgatott emberrel lakosságarányosan a 8. helyen végeztünk a nevezett kisvárosok versenyében.

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette a 2018. első féléves eredmény kimutatását és mérlegét (valamint kiegészítő mellékletét), mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.  A féléves mérleg 9,771 millió forint, adózás előtti eredményt mutat.

 

Társaságunknál a pénzáram (cash-flow) típusú nyomon követés alapján elkészült a TÉNY pénzmozgásokat és a TERV számokat összehasonlító táblázatunk is, mely a 2. számú mellékletben található. A táblázat 2018.06.30-ig történt pénzmozgások TERV és TÉNY összevetését mutatja be összegzett formában.  Az első oszlop az éves tervet mutatja, az első 6 hónapra vetített terv értékek találhatóak, majd a TÉNY értékek oszlopa következik, amit a különbség, és a százalékos teljesítmény mutató követ. A százalékos teljesítmény mutató az egész éves tervhez van viszonyítva, tehát ott az 50% körüli értékek esetén vagyunk pontosan terv szerint.

 

A számokból jól látható, hogy a féléves szintet majdnem minden soron pozitív mérleggel zártuk. Ez ad lehetőséget arra, hogy az OVI-SPORT pályázat benyújtásához szükséges önrészt (4,5M HUF) saját forrásokból biztosíthassuk.

Az is érzékelhető, hogy azon vállalásunk is tartható, miszerint 2018-ban először olyan pénzügyi évet fogunk megvalósítani, amihez nem terveztünk egyetlen forint önkormányzati forrással sem.

Szintén örömteli hír, hogy a tavalyi évhez képest a pénzügyi tervezési módszerünkben, mind pedig a nyomon követés pontosságában sikerült előrelépnünk, mivel a pénzügyi nyilvántartó rendszerünket továbbfejlesztettük.

 

Szerencsére idén már minden beadott TAO pályázatunkat elfogadta mindkét szövetség, tehát biztosan tudjuk, hogy a most induló sportszezonban is lesz mód a kereteink TAO támogatásokkal történő feltöltésére. Ehhez minden eddiginél több támogatás igénybevételére vagyunk jogosultak, hiszen a Sportcsarnok tetején megvalósítandó napelemes rendszerre is kaptunk jóváhagyást, ami önmagában 26 milliós fejlesztést jelent. Ennek 70%-át kell begyűjtenünk a felajánlani szándékozó vállalkozásoktól, 30%-os önrészt pedig mellé tennünk.

 

Összegyűjtöttem azt is, hogy a TAO rendszer révén Martonvásárra mennyi forrást tudtunk bevonzani és elkölteni, hogy tisztán, számszerűsítve is érzékelhető legyen a hozadéka, amit a 3. sz. mellékletben foglaltam össze.