Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

154/2018. (8. 28.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2018. (VIII.28). határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évről rendelkezésre álló kereten túl további 5.000.000,- Ft összegű célzott, finanszírozási előleget biztosít, az általános tartalék terhére, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (a továbbiakban: BBKK) részére a 2018. év szeptemberében megrendezésre kerülő V. Magyar Népdal Napja rendezvény (a továbbiakban: támogatott rendezvény) megvalósításának előfinanszírozása céljából.

2.) A Képviselő-testület felkéri a BBKK képviselőjét, hogy a pályázati és egyéb támogatási forrásokból befolyó összegekből a támogatott rendezvény szervezéséhez szükséges, az 1. pont szerint most megítélt finanszírozási előleget 2018. december 31-ig fizesse vissza.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont – polgármester, 2. pont – BBKK képviselője

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – 2018.12.31.