Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2018. (8. 28.) Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2018. (VIII. 28.) határozata

Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „Országos Tornaterem Felújítási Program” c. felhívás II. pályázati kategóriájában nyertes pályázata – a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (hrsz. 650/3 A) tornatermének felújítási munkái (pályaburkolat, belső és tetőfelújítás, villamos és gépészeti rendszer, nyílászárók, öltözők, vizesblokkok, térelválasztás) – megvalósításához szükséges, felmerült 13.129.099 Ft többletforrás 30%-át többlet-önerőként rendelkezésre bocsátja.

2.)   A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti többlet-önerőt 3.938.730 Ft összegben biztosítja Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletében a kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati beruházások során lévő előirányzata terhére.

3./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1-2.) pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye és a kapcsolódó szerződést és egyéb szükséges dokumentumokat jelen határozatban foglaltak szerint aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos