Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

125/2018. (6. 19.) az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2018. (VI.19.) határozata

az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

 

 

1.      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár és a pályázatban támogatásként, a pályázathoz kapcsolódóan önrészként, valamint a költségvetés TOP 4.1.1 Egészségház soron építési beruházási többletforrásként rendelkezésre álló forrás közti többlet forrásigényt az alábbiak szerint biztosítja:

a)             Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14). számú önkormányzati rendeletében a kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati beruházások során lévő előirányzat terhére, 42.461.263.-Ft összegű fedezetet átcsoportosít a határozatban szereplő projektre.

b)             A hiányzó finanszírozási összeg biztosítására a 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet alapján többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, mely fedezetet biztosít a fennmaradó 26.000.000.- Ft összegig.

c)             Amennyiben b) pont szerinti többlet támogatás nem éri el az igényelt 26.000.000.- Ft-ot, a Képviselő-testület a hiányzó fedezetet ingatlanértékesítési bevételből 2018. december 20-ig biztosítja.

2.    A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatára Martonvásár Város Önkormányzata nevében – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontjával összhangban - a polgármester által 2018.április 13-án az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

                  a)              Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

-     Horváth Építőmesteri Zrt 6000 Kecskemét, Csongrádi u.6.

-     SHS Építő, Tervező és Kivitelező Kft 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u.13.

                  b)              Az eljárás eredményes.

                  c)              Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

          SHS Építő, Tervező és Kivitelező Kft 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u.13.

3.        A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

4.        A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 2/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       1.-2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1.a), b)-2. pont – azonnal

                                                                       1.c) 2018. december 20.

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – szerződéskötési moratórium lejárata után azonnal