Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2018. (3. 27.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

54/2018. (III.27). határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervet.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

54/2018. (III.27.) határozat 1. melléklete

 

INTÉZKEDÉSI TERV a Könyvtárban 2017.11.08-án lezajlott szakértői vizsgálat megállapításaihoz

 

Javaslat

Felelős

Határidő

Intézkedés

Intézkedés megvalósulása

1/ Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a Kult. tv. 55 § (1) és 65 § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtári alapfeladatokat.

 

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Intézményvezetője

2018.09.30.

Az összevont intézmény esetében a törvényi változások életbe lépése miatt az alapító okirat módosítása szükséges, amelyet a végrehajtási rendelet megjelenése után azonnal elkészítünk.

 

2./ A Kult. tv. 54. § (1) d) pontja szerint a könyvtár  vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Ez a feltétel jelenleg nem teljesül.

 

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Intézményvezetője

-

A 1992.évi 150-e számú korm. rendelet 6/F. § (2) bekezdése kimondja: Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.

A törvényi kötelezettségeknek megfelelünk. Intézkedés nem szükséges.

 

3./ A  szervezeti  és   működési  szabályzat  iskolai   könyvtárosi    munkaterületen    is meghatároz   feladatokat,   az   alapító   okirat   azonban   nem   rendelkezik   az  iskolai könyvtári feladatok ellatasaró1.

A tevékenységek szakágazati  besorolásánál  alkalmazott  kódszámok  nem felelnek meg a kormányzati  funkciók,  államháztartási szakfeladatok  es szakágazatok osztályozási rendjéről szó1ó  6812013.  (II.  29.)  NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók kódszámainak.

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Intézményvezetője

2018.09.30.

Az összevont intézmény esetében a törvényi változások életbe lépése miatt az alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges, amelyet a végrehajtási rendelet megjelenése után azonnal elkészítünk.

 

4./ A Kultv. 54. § (1) bekezdés j) pontja szerint a nyilvános könyvtár alapkövetelménye, hogy elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. Az alapító okiratban a könyvtár telephelyként szerepel.  Ha az intézmény  elnevezését  nem  kívánják  megváltoztatni, akkor  a könyvtárat  önálló névhasználatra jogosult  telephelyként szerepeltessék  az alapító   okirat   1.2  pontjában,   Brunszvik-Beethoven  Kulturális  Központ  könyvtára néven.

 

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Intézményvezetője 

2018.09.30.

Az összevont intézmény esetében a törvényi változások életbe lépése miatt az intézmén elnevezésének megváltoztatása szükséges, amelyet az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban is megjelenítünk. A végrehajtási rendelet megjelenése után ezek a módosítások azonnal elkészülnek.

 

 

5./ A nyilvános könyvtárak szolgáltatásaiban kiemelten fontos a minőség,  ezért a Kultv. 55.§ (1) bekezdés k) pontja alapján kérem, hogy a jövőben a szolgáltatások  szervezé­ sében a könyvtári minőség-irányítás szempontjait  vegyék figyelembe. Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága a könyvtári minőség-irányítás bevezetéséhez  módszertani ajánlást tett közzé, amely a Könyvtári  Intézet honlapján elérhető. (http://ki.oszk.hu/content/aj-nl-s-k-nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz).

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Intézményvezetője

2019.09.30.

Az összevont intézmény szervezeti és működési szabályzatában, a Könyvtári intézményegység tekintetében rögzítjük a szolgáltatások  szervezésével  kapcsolatban a könyvtári minőség-irányítás szempontjait.

 

 

Készítette:

Jóváhagyta:

Véleményezte:

 

Dátum:

Dátum: