Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

27/2018. (2. 13.) szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2018. (II.13.) határozata

szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Martonvásár város területén működő szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak és póttagjainak az alábbi martonvásári választópolgárokat választja meg:

 

I. SZSZB tagok:

II. SZSZB póttagok:

 1. Balikó Csaba (Gólyahír u. 4.)
 2. Bordás Ferenc (Arany J. u. 28.)
 3. Csillár Istvánné (Kossuth tér 11.)
 4. Dr. Hegyi Zsuzsanna (Malom u. 7. 2/2)
 5. Ganda Veronika (Kuti A. u. 49.)
 6. Dr. Tuchband Tamás (Fehérvári út 8.)
 7. Kormos Erika (Jókai u. 62.)
 8. Laposa Zoltán (Határ u. 21.)
 9. Lipovics Tamás (Teleki P. u.)
 10. Lizák István Tiborné (Budai út 8.)
 11. Szalai György (Kinizsi u. 4.)
 12. Tóth Andrásné (Váci M. u. 29.)
 1. Ambrus István László (Bajcsy-Zs. u. 24.)
 2. Dr. Kizmus Lajos (Váci M. u. 23.)
 3. Fehérváriné Szeidl Katalin (Kossuth tér 2.)
 4. Foki Gábor (Pusztai J. u. 4.)
 5. Hovánszky Katalin (Rózsa u. 9.)
 6. Kiss Ella Hedvig (Sporttelep u. 6.)
 7. Majer Tiborné (Bercsényi köz 7.)
 8. Molnár Levente (Gólyahír u. 3/3.)
 9. Szabó Lajosné (Petőfi S. u. 21.)
 10. Szokoliné Bondor Márta (Sporttelep u. 27/A)
 11. Tóth Krisztina (Határ u. 5.)
 12. Varga Violetta (Vasvári P. u. 6.)

 

A határozat végrehajtásáért felelős: eskütételért – polgármester, oktatásért – jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: következő általános országgyűlési választás