Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

8/2018. (2. 13.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2018. (II.13.) határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek megállapítására

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 1. mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés elfogadása előtt tárgyalt, e tárgyban hozott határozat 1. mellékletétől történő eltérést a 2018. évi költségvetési rendelet indoklási részében ismertesse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) azonnal, 2.) zárszámadás benyújtása

 

  1. melléklet a 8/2018. (II.13.) határozathoz:

 

                                                                                                Ezer forintban

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2018.

2019.

2020.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

265000

254000

254000

773000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3500

3000

3000

9500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

20000

20000

20000

60000

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

288500

277000

277000

842500

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

09

144250

138500

183500

421250

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

144250

138500

183500

421250