Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

197/2017. (9. 5.) megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Er

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

197/2017 (IX. 5.) határozata

megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosítószámú támogatott projekt közös megvalósítása céljából.

 

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1. melléklet szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást, a 2. melléklet szerinti felhatalmazó nyilatkozatot, valamint a projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:         polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos