Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

58/2012. (5. 2.) belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2012. (V. 2.) határozata

belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Város Önkormányzatánál 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről készült beszámolót elfogadja.

2.) A Képviselő-testület a beszámoló alapján készült intézkedési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A 58/2012. (V. 2.) határozat melléklete:

 

Intézkedési terv

Martonvásár Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési beszámolója alapján

 

Észrevétel

Intézkedés

Határidő

Felelős

1. A hosszú lejáratú kötelezettségek nyilvántartása, elszámolása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a könyvviteli mérlegben szereplő mérlegértékek megfelelően alátámasztottak.

Intézkedést nem igényel.

-

-

2. Az adóhátralékok behajtására vonatkozóan jelentős előrelépések történtek. Az önálló bírósági végrehajtóval való együttműködés nem volt hatékony. A NAV/APEH-nak történő átadást helyezték előtérbe. A 2011. évi adóbevételek a tervhez viszonyítva 117 %-ban teljesültek. Megállapítottuk, hogy a 2011-es költségvetési évben az adóvégrehajtások, valamint adóbehajtások eredményesek voltak.

Továbbra is javasolt önálló bírósági végrehajtó helyett a NAV-nak történő átadás a behajtásokhoz kapcsolódóan.

Folyamatos

Pénzügyi osztályvezető

Javasolt az építményadó hatálya alá tartozó bejelentkezések teljes körűségét felülvizsgálni.

Bevallások utáni rendszeres ellenőrzés végzése.

Folyamatos

Jegyző, Pénzügyi osztályvezető

Javasolt ÖNKADÓ program fejlesztését kezdeményezni (esetleg más programot használni)

Más, lehetséges alkalmazások felkutatása.

2012.12.31.

Jegyző, Pénzügyi osztályvezető

3. Összességében megállapítottuk, hogy a közbeszerzési eljárások dokumentáltsága szabályszerűen történt a vizsgált közbeszerzések tekintetében.

Intézkedést nem igényel.

-

-

4. Javasolt BBK intézmény (könyvtár, múzeum) nyitva tartásának optimalizálása.

SzMSz elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni.

2012.06.30.

Intézményvezető

5. A Pálinkás Zsolt vállalkozóval közterület karbantartásra kötött szerződés nem volt egyeztethető a pályázati kiírással minden pontjában.  A számlák megalapozottsága nem minden esetben volt dokumentálható.

A jövőben az igényekkel egyezően kell összeállítani a pályázatok szakmai tartalmát, ügyelni kell a kiírás, pályázat és szerződések összhangjára. A számlákat minden esetben alá kell támasztani teljesítést igazoló dokumentumokkal.

Folyamatos

Alpolgármester, Martongazda Kft., jegyző