Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

57/2012. (5. 2.) a napirendi pontok

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2012. (V. 2.) határozata

a napirendi pontok

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

 1. Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
 2. Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása
 3. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
 4. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása
 5. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 6. Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére
 7. Aljegyzői pályázat kiírása
 8. Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz
 9. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
 10. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
 11. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak meghatározása
 12. 2011. évről készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
 13. Beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2011. évi tevékenységről
 14. Maximális csoport létszám átlépésének engedélyezése a Brunszvik Teréz Óvodában
 15. Rendőrség támogatási kérelme
 16. Előterjesztés Martonvásár Város 2010. évi beszámolójának módosítására
 17. Köszönetnyilvánítás
 18. Egyebek

  A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
  A határozat végrehajtásáért felel: polgármester