Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2012. (3. 30.) a Martonvásár, Kossuth tér és Széchenyi utca mart aszfaltos felújításának költségmegosztása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2012. (III.30.) határozata

a Martonvásár, Kossuth tér és Széchenyi utca mart

aszfaltos felújításának költségmegosztása

 

1.)       Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár város közúthálózatának részét képező Kossuth tér illetve a Széchenyi utca Kossuth tér és a Bocskai utca közötti szakaszának mart aszfaltos felújításával a Martongazda Kft. – t bízza meg.

2.)       A Képviselő-testület a felújítási munkák költségére a Martongazda Kft részére a 2012. évi költségvetésében átadott 2.000.000 Ft pénzeszközön túl további 2.000.000 Ft – t különít el a fejlesztési céltartalék terhére.

3.)       A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Martongazda Kft - vel az 1./ pont szerinti munkákra a 2./ pont szerinti összeghatáron belül – a cég árajánlata alapján - kivitelezési szerződést kössön.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:       azonnal