Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

47/2012. (3. 30.) TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Beethoven Általános Iskola vonatkozásában

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

47/2012. (III.30.) határozata

TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Beethoven Általános Iskola vonatkozásában

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése pályázatot nyújt be a fenntartásában működő Beethoven Általános Iskola (székhelye: Martonvásár, Beethoven tér 1., OM azonosító: 030169) vonatkozásában a TÁMOP-3.4.3-11/2 azonosító számú, „Iskolai tehetséggondozás” c. kiírásra.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat a pályázati kiírásban és az 1.) pontban foglaltak alapján tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, Beethoven Általános Iskola igazgatója

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. április 15.