Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

35/2012. (2. 27.) a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

35/ 2012. (II.27.) határozata

a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Martonvásár Város Településfejlesztési Koncepcióját, Szerkezeti és  Szabályozási Tervét, valamint a Helyi Építési Szabályzatát módosítani kívánja oly módon, hogy a Martonvásár, 084/1 és 097 helyrajzi számú ingatlanok szabályozását a mostani általános mezőgazdasági területről (Ma) gazdasági – ipari területre kívánja (Gip) módosítani.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy Martonvásár Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének, valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó egyeztetéseket folytassa le, a tervezési munkára vonatkozó tervezési szerződést készítse elő, és azt az előkészítő munkák lezárását követő soros ülésre terjessze elő jóváhagyásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:       azonnal