Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

22/2012. (2. 7.) ingatlanok értékesítésre kijelöléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2012. (II. 7.) határozata

ingatlanok értékesítésre kijelöléséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a:

  1. Martonvásár, Jókai u. 58. 1649 hrsz. – ú 1134 m2 alapterületű beépítetlen ingatlant 10.801.350 Ft;
  2. Martonvásár, Budai u. 4. 1062 hrsz. – ú 655 m2 alapterületű beépített ingatlant (annak üzleti vagyonná minősítése után) 17.084.000 Ft;
  3. Martonvásár, 440/13 hrsz. – ú 112 m2 alapterületű ingatlant, 306.000 Ft;
  4. Martonvásár, 457 hrsz. – ú 706 m2 alapterületű beépített ingatlant 1.864.000 Ft;
  5. Martonvásár, 0165/3 hrsz. – ú 1003 m2 alapterületű erdőt 60.000 Ft;
  6. Martonvásár, 0165/8 hrsz. – ú 172 m2 alapterületű erdőt 10.000 Ft;
  7. Martonvásár, 0165/10 hrsz. – ú 597 m2 alapterületű erdőt 36.000 Ft;
  8. Martonvásár, 0169/1 hrsz. – ú 2508 m2 alapterületű erdőt 88.000 Ft;
  9. Martonvásár, 0205 hrsz. – ú 2344 m2 alapterületű erdőt 117.000 Ft

értékben értékesíteni kívánja.

 

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló pályázati felhívást – az 1./ pont 3. és 4. alpontjai kivételével - a helyben szokásos módon (önkormányzati honlapon, helyi újságban), két ingyenes ingatlanforgalmazással foglalkozó honlapon, valamint egy megyei-, illetve országos lapban jelentesse meg.

 

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 1./ pont 3. és 4. alpontjaiban meghatározott ingatlanok esetében az azokkal határos szomszédos telkek tulajdonosaival tárgyalásokat kezdeményezzen, és előzetes megállapodást kössön az értékesítésről.

 

4./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba:

1. Gucsek István

2. Horváth Bálint

3. Varga Ferenc

képviselőket delegálja. Felkéri a tagokat, hogy a pályázat kiírásában, lebonyolításában és bírálatában működjenek közre, az előzetes tárgyalásokat folytassák le.

 

5./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat lezárultát követő soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:       azonnal