Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

18/2012. (2. 7.) jegyzőkönyvvezető, hitelesítő

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2012. (II. 7.) határozata

jegyzőkönyvvezető, hitelesítő

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv

     hitelesítésére Horváth Bálint képviselő úr, jegyzőkönyv vezetésére Provoda

    Józsefné személyét fogadta el.

2.) A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el:

     1. Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

         koncepciója

     2. Martongazda Kft. üzleti terve

     3. Önkormányzati ingatlanok értékesítése

     4. Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának

         kezdeményezése

      5. Egyebek

            a.) Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása

            b.) Pályázat benyújtása TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú kiírásra

            c.) „Martonvásár” név és címer használatának engedélyezése

            d.) Tájékoztató a mezőőri és kapcsolódó feladatok teljesítéséről

3.) A képviselő-testület zárt ülést tart, melynek témája:

     - Átmeneti segélykérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés

       elbírálása

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal