Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

52/2012. (3. 30.) 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: sport infrastruktúra-fejlesztés

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár, 274. hrsz-ú, természetben Martonvásár, Sporttelep utca 17. szám alatti ingatlan, sportlétesítmény tulajdonosa - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendeletben foglaltak alapján - pályázatot nyújt be a fenntartásában működő sportlétesítmény - Sportöltöző - infrastruktúra-fejlesztése, felújítása érdekében.

2.) A Képviselő-testület - a rendeletben meghatározottak szerint - vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, továbbá hogy a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti támogatással megvalósuló fejlesztési célhoz szükséges önerőt biztosítja, önrészként 2012. évi költségvetésében a kötvényforrás terhére 4.799.990.-Ft, de maximum 5.000.000.-Ft összeget különít el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           tanácsnok

A határozat végrehajtásának határideje:       folyamatos, a pályázat benyújtására: 2012. április 2.