Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

273/2020. (11. 16.) a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

273/2020. (XI. 16.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

Martonvásár, 2020. november 16.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/273_2020_hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klete.pdf