Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

272/2020. (11. 16.) a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

272/2020. (XI.16.) határozata

a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan

művelési ágának megváltoztatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként - az AK-OSZT BT. (8130 Enying, Kinizsi utca 19.) által készített 117/2020 munkaszámú, a Fejér Megyei Kormányhivatal által 603560/2020 számon záradékolt -, jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzzal összhangban, a telekalakítást követően az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában maradó Martonvásár, 220/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágát „kivett saját használatú út” művelési ágban határozom meg, a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, hatósági eljárásokat ennek megfelelően kell lefolytatni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.

 

Martonvásár, 2020. november 16.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1_ET_20201116_ingatlan%20%C3%A1tmin%C5%91s%C3%ADt%C3%A9se_220hrsz_mell%C3%A9klet.pdf