Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

269/2020. (11. 3.) „Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez törté

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

269/2020. (XI.3.) határozata

Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei jelen határozat 1. mellékletében foglalt földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei vonatkozásában a 2021. április 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a jelen határozat 2. mellékletében foglalt ajánlatot.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1. pontnak megfelelően, jelen határozat 2. mellékletében szereplő nyilatkozatok, szerződések, egyéb dokumentumok aláírására.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában működjön közre.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. november 15.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20201103_g%C3%A1z_beszerz%C3%A9s_1_mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20201103_g%C3%A1z_beszerz%C3%A9s_2_mell%C3%A9klet_cstalakoz%C3%A1sinyil.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20201103_g%C3%A1z_beszerz%C3%A9s_2_mell%C3%A9klet_szerz%C5%91d%C3%A9s_MG.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20201103_g%C3%A1z_beszerz%C3%A9s_2_mell%C3%A9klet_szindik%C3%A1tusiszerz%C5%91d%C3%A9s.docx