Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

267/2020. (11. 3.) illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

267/2020. (XI.3.) határozata

illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében, támogatva és elfogadva a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt céljait megvalósítását úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium, mint Támogató által - a projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján - kiírt egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken (Martonvásár 1241/2 hrsz., 1248 hrsz., 037 hrsz., 0227/8 hrsz.) fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása céljából, melynek költségeit legfeljebb a pályázati támogatással elnyerhető maximális forrás mértékéig tervezi, önerő felhasználása nélkül.

Pályázat forrásösszetétele legfeljebb (bruttó Ft):

Év

Támogatás (100%)

Önerő (0 %)

Összesen (100%)

2020.

7.000.000

0

7.000.000

Összesen:

7.000.000

0

7.000.000

 
  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére az 1.) pontban foglaltak alapján. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. november 5.