Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

266/2020. (11. 3.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

266/2020. (XI.3.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      1. ET   Javaslat illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat

                                   benyújtására

2. napirend      2. ET   Javaslat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

                                   vonatkozó új közszolgáltatási szerződés megkötésére

3. napirend                  Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal