Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

264/2020. (10. 13.) a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Horváth Bálint megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Nemes József – igen, Kuna Ferenc – igen, Tóth András Miklósné – igen, Gucsek István – igen, Varga Ferenc – igen és Horváth Bálint - igen szavazata mellett, egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

264/2020. (X.13.) határozata

a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges nettó 100.005.543,- Ft, azaz bruttó 127.007.040,- Ft összegű fedezetet teljes egészében Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az NGM_SZERZ/392/2016 szerződésszámú Pénzügyminisztérium (korábban: Nemzetgazdasági Minisztérium) által nyújtott 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből biztosítja.

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2020. szeptember 08. napján indított „Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

A) „Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

B) Az alábbi ajánlattevő:

  1. ajánlata érvényes: DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 23.);
  2. az eljárás nyertese a következők szerint a: DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 23.), ajánlati ár összesen nettó 100.005.543,- Ft.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/b. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

3. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

4. pont - Kbt. szerint