Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

254/2020. (9. 29.) Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

254/2020. (IX.29.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi,

az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Bálint főállású alpolgármester részére 2020. évben, értékelésének alapját képező, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó kiemelt célokat határoz meg a következők szerint:

A napi munkavégzésen túl jelentkező, kiemelt figyelmet igénylő, az önkormányzat szempontjából meghatározó jelentőségű, az önkormányzati tulajdonú MartonSport Np. Kft. és Martongazda Np. Kft. átalakításával kapcsolatos tárgyévi többlet feladatként az ehhez szükséges szakmai, pénzügyi-gazdálkodási és jogi folyamatok előkészítésének aktív irányítása és ellenőrzése, a közszolgáltatási szerződések előkészítésének véleményezése tulajdonosi oldalról, elsősorban a MartonSport Np. Kft. vonatkozásában.

  1. A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását 2020. decemberi soros ülésén értékeli.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt célok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert 2020. évben legfeljebb egyszeri bruttó 867.000.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.